Energetická efektívnosť vodného hospodárstva

Štúdia energetickej efektívnosti a kvality vodného hospodárstva budov

je zameraná na:

  • posúdenie spotreby vody, výhodnotenie a návrh opatrení na zníženie jej spotreby
  • posúdenie spotreby TÚV, jej parametrov a energetickej a finančnej náročnosti na ohrev, návrh riešení na zníženie energetickej a finančnej náročnosti ohrevu a jej spotreby
  • posúdenie možností využitia a likvidácie dažďovej vody, zameraný na neplatenie stočného, ekologický prínos
  • posúdenie prevádzkovej bezpečnosti rozvodov potrubí a návrh ochrany proti únikom a škodám
  • nárh na online monitorovanie spotreby, plánovanie nákladov a možnosť rozúčtovávania spotrieb a nákladov

Aj Vy dnes môžete urobiť rozhodnutie znížiť náklady za energie

Bližšie informácie alebo odpovede na Vaše otázky Vám radi poskytneme
na tel. číslach 0908 785 689, 0908 550 461
alebo využite kontaktný formulár.

Táto stránka používa cookies. Viac info