Audit tepelných vlastností okien a zasklení

Audit zasklení

je vykonávaný so zámerom popísať súčasný stav s cieľom navrhnúť riešenia na zníženie energetickej náročnosti budov na vykurovanie a na klimatizáciu.

audit okien

Teplotechnická štúdia existujúcich okien zahŕňa:

1. posúdenie technického stavu okien, vrátane všetkých jeho súčastí
2. stanovenie orientačnej zostávajúcej životnosti okennej konštrukcie
3. odmeranie rozmerov okien (osobitne rámové časti, osobitne zasklenie)
4. stanovenie prekážok slnečnému žiareniu, zameranie orientácie na svetové strany
5. zabezpečenie všetkých ukazovateľov klimatických podmienok v danej lokalite
6. výpočet energetickej bilancie okenných konštrukcií v súčasnom stave (osobitne rámové časti a zasklenie, oddelene vo vykurovacej sezóne a v letnom čase, kedy sú nadmerné slnečné zisky problém)
7. analýza výsledkov a návrh úsporných opatrení s dôrazom na výber optimálneho zasklenia
8. výpočet energetickej bilancie v navrhovanom riešení (osobitne po mesiacoch v zime a v lete, tabuľka a grafické znázornenie), porovnanie s existujúcim stavom, vyčíslenie úspor, výpočet návratnosti pri používanom druhu vykurovania a klimatizácie
9. Vypracovanie správy
10. Špeciálne požiadavky (zvuková izolácia, bezpečnostné sklá, zimné záhrady, strešné okná a iné)
Pri projekte nových okien odpadá položka č.1 a č.2.

Odborný garant pre audit okien a zasklení

Ing. Milan Hudec

milan hudecJe uznávaným odborníkom v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti okien, výberu ich optimálneho zasklenia, odvetraných fasád a zatepľovacích systémov.

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Od roku 1996 do roku 2008 na pozícii aplikačného technika, následne 2008 – 2012 ako produktový manažér pre profilový systém Internova ( na výrobu plastových okien) a pre fasádny zatepľovací systém Thermosiding sa profesionálne venoval zvyšovaniu energetickej efektívnosti týchto stavebných produktov. V roku 1999 na Stavebnej fakulte STU Bratislava získal profesionálny certifikát na návrh a konštrukčné riešenie energeticky úspornej budovy a jej prvkov. Pôsobil v profesionálnych združeniach slovenských výrobcov otvorových výplní (Slovokno, v súčasnosti Slovenergookno) i v združení pre zatepľovanie budov ZPZB. Spolupracuje so skúšobnými a vývojovými centrami pre oblasť otvorových výplní nielen v rámci EU (IFT Rosenheim, ITC Zlín), ale i vo východnej Európe (ZNDIEP Kyjev, MINSTROJ Moskva).

V súčasnosti sa venuje predovšetkým optimálnemu výberu transparentných častí otvorových výplní (zaskleniu) z hľadiska tepelných strát a ziskov v závislosti od klimatických podmienok (vrátane orientácie na svetovú stranu) a užívateľských potrieb. Optimálny výber je podmienený výpočtom energetických (slnečných) ziskov a tepelných strát osobitne vo vykurovacom období a osobitne pre zvolené obdobie klimatizácie (podrobnejšie informácie v popise softwaru Ekoterm).


Referencie - Návrhy a optimálne výbery izolačných zasklení v otvorových výplniach

- Výber optimálnych zasklení do okien z profilového systému Internova na testovanie:
. Tepelnoizolačných vlastnosti ( Lignotesting Bratislava, ITC Zlín, IFT Rosenheim; MINSTROJ Moskva; UkrcentrSEPRObud Kyjev)
. Zvukovoizolačných vlastností ( Lignotesting, ITC Zlín, UkrcentrSEPRObud Kyjev)
- Výber optimálnych zasklení pre zákazníkov fy APIS ČR na dodatočné zateplenie okien
- Výber optimálnych zasklení pre výrobcov plastových okien Internova na zahraničných trhoch (napr. Okna Rosta Moskva, Sirius Dnepropetrovsk, Gloria Vinica; Nedatim Oradea...)
- Spolupráca s výrobcami zasklení Heat Mirror a príprava metodiky výberu jednotlivých typov podľa klimatických podmienok, orientácie na svetovú stranu a špeciálnych požiadaviek investora (Orion international trading,Inc. Ohio; BARS,o.o.o Kyjev, Arkádaplast Kyjev, Waspol Grudziadz, Hydropol Gostynin, Trajpl Minsk, Termolux Kišinev, Sennsho glas Slovakia...)
- Vývoj softwaru na výpočet energetickej bilancie zasklení i kompletných okien na mesačnej báze na základe klimatických podmienok (vrátane úrovne dopadajúcej slnečnej energie, ako i sálania v závislosti na oblačnosti oblohy), orientácie na svetovú stranu, typu zasklievacej jednotky, jej dištančného rámika a rámovej konštrukcie otvorovej výplne, tienenia (prekážky znižujúce veľkosť dopadajúceho slnečného žiarenia a ovplyvňujúce sálanie) ako i tzv. užívateľských potrieb.
Na základe výstupov z tohto softwaru je možné vybrať optimálny typ zasklenia pre konkrétne klimatické podmienky, orientácie na svetovú stranu a užívateľom definované potreby.

 

Anketa

Máte prehľad o svojich nákladoch na energie?

Súvisice linky

 

Spoločnosť EN-MAR s.r.o. vykonala (2018 - 2019) v Sarajeve projekt v rámci medzinárodnej spolupráce a pomoci, pod gesciou agentúry SAMRS (MZV SR) a aktívnej účasti ZU - SR v Sarajeve. Realizovali sme projekt na zvýšenie energetickej efektivity v budove školy Saburina, s proaktívnym dopadom na ochranu životného prostredia. Všetkým zúčastneným stranám sa týmto chceme srdečne poďakovať.

https://www.mzv.sk

 

V novom čísle GBR sa dočítate o našich technológiách:

 

Napísali o nás v  

G​REEN  ​B​USINESS

​R​EVUE

 

Konferencia Obnoviteľné zdroje energie 17.-18.5.2016

Bill Gates a další boháči investují do čisté energie

Energetický audit - zbytočnosť alebo nevyhnutnosť?

 

EN-MAR s.r.o. - úspora energií

Dohodnite si stretnutie:

+421 908785689
+421 908550461
Napíšte nám cez 
alebo na adresu:
en-mar@en-mar.sk

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac info