Odborný audit

Čo nekontrolujete, to neriadite!

svetloDôležitosť energetickej efektívnosti si konečne uvedomujú aj v centrále Európskej únie. Európska únia ročne minie až 400 miliárd eur na dovoz primárnych energetických surovín. Väčšina pochádza práve z neeurópskych krajín, čo zvyšuje energetickú zraniteľnosť únie.

Podľa vyjadrenia riaditeľa Oddelenia energetickej efektívnosti Európskej komisie - Paula Hodsona: „Úspora energie je najlacnejším a najbezpečnejším zdrojom," - vyhlásil na Stredoeurópskej energetickej konferencii (CEEC konanej v dňoch 23-25.11.2014). Energetická efektívnosť prispeje k zníženiu zraniteľnosti EÚ a k energetickej bezpečnosti.

Kontrola výdavkov na energie je základom efektívneho riadenia ich spotreby. Efektívna kontrola a riadenie vyžadujú používanie správnej metodiky aby sme získali neskreslené informácie. Využite našu službu - súbor auditov na zníženie energetickej náročnosti vo všetkých oblastiach energií v spolupráci s uznávanými odborníkmi v danej oblasti. 

Anketa

Máte prehľad o svojich nákladoch na energie?

Súvisice linky

 

Spoločnosť EN-MAR s.r.o. vykonala (2018 - 2019) v Sarajeve projekt v rámci medzinárodnej spolupráce a pomoci, pod gesciou agentúry SAMRS (MZV SR) a aktívnej účasti ZU - SR v Sarajeve. Realizovali sme projekt na zvýšenie energetickej efektivity v budove školy Saburina, s proaktívnym dopadom na ochranu životného prostredia. Všetkým zúčastneným stranám sa týmto chceme srdečne poďakovať.

https://www.mzv.sk

 

V novom čísle GBR sa dočítate o našich technológiách:

 

Napísali o nás v  

G​REEN  ​B​USINESS

​R​EVUE

 

Konferencia Obnoviteľné zdroje energie 17.-18.5.2016

Bill Gates a další boháči investují do čisté energie

Energetický audit - zbytočnosť alebo nevyhnutnosť?

 

EN-MAR s.r.o. - úspora energií

Dohodnite si stretnutie:

+421 908785689
+421 908550461
Napíšte nám cez 
alebo na adresu:
en-mar@en-mar.sk

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac info