Odborný audit

Čo nekontrolujete, to neriadite!

svetloDôležitosť energetickej efektívnosti si konečne uvedomujú aj v centrále Európskej únie. Európska únia ročne minie až 400 miliárd eur na dovoz primárnych energetických surovín. Väčšina pochádza práve z neeurópskych krajín, čo zvyšuje energetickú zraniteľnosť únie.

Podľa vyjadrenia riaditeľa Oddelenia energetickej efektívnosti Európskej komisie - Paula Hodsona: „Úspora energie je najlacnejším a najbezpečnejším zdrojom," - vyhlásil na Stredoeurópskej energetickej konferencii (CEEC konanej v dňoch 23-25.11.2014). Energetická efektívnosť prispeje k zníženiu zraniteľnosti EÚ a k energetickej bezpečnosti.

Kontrola výdavkov na energie je základom efektívneho riadenia ich spotreby. Efektívna kontrola a riadenie vyžadujú používanie správnej metodiky aby sme získali neskreslené informácie. Využite našu službu - súbor auditov na zníženie energetickej náročnosti vo všetkých oblastiach energií v spolupráci s uznávanými odborníkmi v danej oblasti. 

Aj Vy dnes môžete urobiť rozhodnutie znížiť náklady za energie

Bližšie informácie alebo odpovede na Vaše otázky Vám radi poskytneme
na tel. číslach 0908 785 689, 0908 550 461
alebo využite kontaktný formulár.

Táto stránka používa cookies. Viac info