Dalyn v prevádzkach

Využitie Dalynu v prevádzkach

DALYN ponúka individuálne riešenie znižovania spotreby na odporových činných záťažiach, ktoré sa využívajú pre ohrev vzduchu, napr. v peciach, alebo ohrev kvapalín v zásobníkoch a vaniach. Miera úspory závisí na individuálnych podmienkach jednotlivých prevádzok.

Príklad použitia elektrického zariadenia DALYN v pekárni:

Pekáreň používa elektrickú rotačnú pec REVENT 624. Pec je vybavená vykurovacími telesami 27 ks x 2,5 kW o celkovom príkone 67,5 kW. Bola prevedená inštalácia troch dvojstupňových zariadení DALYN, které sme pripojili k telesám 2,5 kW (21 ohmov). Pec: 1 x REVENT 67,5 kW Pridané zariadenie: 3 x DALYN II 24

Eltrick s pecou

Dalyn zapojenie pece

 

Prípadová štúdia - použitie elektrického zariadenia DALYN v pekárni s nameranými hodnotami:

Dalyn štúdia

 

Skrátime vám čas ohrevu a umožníme vám urobiť viacej pekárenských cyklov počas jednej smeny. Kvalita pečenia je zachovaná. (Zariadenie taktiež umožňuje rýchlejší ohrev a presnejšie nastavenie teploty.)

 

Využitie Dalynu v prevádzkach:

  • Hotely, penzióny
  • Pivovary
  • Verejné inštitúcie
  • Wellness centrá
  • Plastový priemysel
  • Ohrev olejových nádrží
  • Vulkanizačné pece
  • Sušičky
  • Pekárenské pece
  • Teplovzdušné ventilátory

Anketa

Máte prehľad o svojich nákladoch na energie?

Súvisice linky

 

Spoločnosť EN-MAR s.r.o. vykonala (2018 - 2019) v Sarajeve projekt v rámci medzinárodnej spolupráce a pomoci, pod gesciou agentúry SAMRS (MZV SR) a aktívnej účasti ZU - SR v Sarajeve. Realizovali sme projekt na zvýšenie energetickej efektivity v budove školy Saburina, s proaktívnym dopadom na ochranu životného prostredia. Všetkým zúčastneným stranám sa týmto chceme srdečne poďakovať.

https://www.mzv.sk

 

V novom čísle GBR sa dočítate o našich technológiách:

 

Napísali o nás v  

G​REEN  ​B​USINESS

​R​EVUE

 

Konferencia Obnoviteľné zdroje energie 17.-18.5.2016

Bill Gates a další boháči investují do čisté energie

Energetický audit - zbytočnosť alebo nevyhnutnosť?

 

EN-MAR s.r.o. - úspora energií

Dohodnite si stretnutie:

+421 908785689
+421 908550461
Napíšte nám cez 
alebo na adresu:
en-mar@en-mar.sk

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac info